تلفن تماس: 33239072-087
بخش‌های آزمایشگاه

در این بخش:

انجام آزمایش‌ها به روش‌های معمول و براساس استانداردهای اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای به‌روز آزمایشگاهی و حداکثر با فاصله‌ی دو ساعت از زمان نمونه‌گیری در هر دو شیفت کاری و توسط دو پرسنل مجزا انجام می‌شود. 

  • در این بخش نمونه‌های غیرعادی از نظر رنگ و ظاهر به تشخیص آزمایشگاه در اولویت انجام قرار می‌گیرند.  
انجام کنترل‌کیفی روزانه
مقایسه نتایج با سایر آزمایش‌های مراجعه‌کننده
آنالیز نمونه در کمتر از 2 ساعت
انجام نمونه‌های دارای شرایط اورژانسی قبل از سایر نمونه‌ها
پذیرش اورژانسی در تمام ساعات
انجام تست پروتئین و قند مثبت به دو روش مجزا

چک کردن مضاعف

از آنجا که در این آزمایشگاه برای نمونه آنالیز و کشت ادرار دو ظرف جداگانه به مراجعین داده می‌شود نمونه‌هایی که از نظر پروتئین، قند، خون و سایر متابولیت‌های نادر، مثبت باشند برای بار دوم نیز از طریق نمونه کشت آن چک خواهد شد. این هماهنگی از طریق چک کردن نتایج آنالیز ادرار با بخش بیوشیمی خون در اندازه گیری پروتئین ادرار به روش کمی نیز برقرار است.


کنترل کیفی

برنامه‌های کنترل کیفی در این بخش نیز مانند سایر بخش‌ها، با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌های بخش در نظر گرفته شده است که توسط مسئول بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌شود.

تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از میدان مولوی کُرد، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087  
08791009072   
فکس: 33239092 087
تلگرام: 09180027952 
واتس‌اپ: 09185330322 
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول سال:
(شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30)(پنج‌شنبه 6:30 الی 18:30)
شش ماه دوم سال:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20)(پنج‌شنبه 7 الی 18)