تلفن تماس: 33239072-087
برای مشاهده مشخصات کامل و زمانبندی انجام هر آزمایش، روی نام آزمایش در فهرست زیر کلیک کنید
 

لیست آزمایش‌ها

نام کامل تست نوع نمونه بخش
17-OH Progesterone سرم هورمون شناسی
25-Hydroxy Vitamin D سرم هورمون شناسی
2ME سرم سرولوژی
Acid Hemolysis (Ham Test) سرم بیمار به همراه خون تام دفیبرینه یا EDTA هماتولوژی
Adrenccorticotropic Hamone(ACTH) پلاسمايk2, k3 EDTA هورمون شناسی
Alanine Aminotransferase سرم، مايعات بدن بیوشیمی خون
Albumin سرم، مايعات بدن بیوشیمی خون
Albumin ( Urine) ادرار بیوشیمی خون
Alfa 1 Anti Trypsin سرم، پلاسمای هپارینه ایمونولوژی
Alk.ph (Heat stable) سرم بیوشیمی خون
Alkaline Phosphatase سرم، مايعات بدن بیوشیمی خون
Alpha- Fetoprotein (AFP) Tumor Marker سرم، پلاسما هورمون شناسی
Ammonia خون تام حاوي EDTA k2 بیوشیمی خون
Amylase سرم بیوشیمی خون
Amylase( Urine) مايعات بدن، ادرار 12 ساعته يا ادرار 24 ساعته بیوشیمی خون
Androstenedione سرم ایمونولوژی
Anti Acetylcholine Receptor Anti body سرم ایمونولوژی
Anti Cardiolipin (IgG) سرم ایمونولوژی
Anti Cardiolipin (IgM) سرم ایمونولوژی
Anti centromer Ab سرم ایمونولوژی
Anti ds DNA ُسرم ایمونولوژی
Anti Gliadin Ab(IgA) سرم ایمونولوژی
Anti Gliadin Ab(IgG) سرم ایمونولوژی
Anti Glutamic acid decarboxylase Ab سرم ایمونولوژی
Anti listeria IgM سرم ایمونولوژی
Anti MCV سرم ایمونولوژی
Anti mitochondrial M2 Antibody سرم ایمونولوژی
Anti Mullerian Hormone سرم هورمون شناسی
Anti Muscle Specific Kinase Ab سرم ایمونولوژی
Anti nuclear Antibodies سرم، مایع نخاع ایمونولوژی
Anti phospholipid Ab (IgG) سرم ایمونولوژی
Anti Phospholipid Ab (IgM) سرم ایمونولوژی
Anti RNP سرم ایمونولوژی
Anti Saccharomyces cerevisiae Antibody (IgG) سرم ایمونولوژی
Anti Smith Ab سرم ایمونولوژی
Anti Smooth Muscle Ab سرم ایمونولوژی
Anti Sperm Ab سرم ایمونولوژی
Anti Thryroid Peroxidase (TPO) سرم، پلاسما هورمون شناسی
Anti Thyroglobulin سرم ایمونولوژی
Anti Tissue Transglutaminase IgA سرم ایمونولوژی
Anti tissue Transglutaminase IgG سرم ایمونولوژی
Anti u1 Ribonucleo protein سرم ایمونولوژی
AntiJO-1 سرم پلاسما ایمونولوژی
Anti-Sjogren Syndrome A سرم ایمونولوژی
Anti-Sjogren Syndrome B سرم ایمونولوژی
Antistrepholysin- O (ASO) سرم سرولوژی
Arterial Blood Gas خون هپارينه بیوشیمی خون
Aspartate Aminotransferase (AST) (SGOT) سرم بیوشیمی خون
avidity test VZV سرم ایمونولوژی
B2 Glycoprotein Ab G/M سرم ایمونولوژی
 آخرین بعدی654321قبلیاولین 
تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از میدان مولوی کُرد، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087  
08791009072   
فکس: 33239092 087
تلگرام: 09180027952 
واتس‌اپ: 09185330322 
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول سال:
(شنبه تا چهارشنبه 6:30 الی 20:30)(پنج‌شنبه 6:30 الی 18:30)
شش ماه دوم سال:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20)(پنج‌شنبه 7 الی 18)