در حال بارگذاری ...

تلفن تماس: 33239072-087
آزمایشگاه تشخیص طبی حسینی نسب
بخش‌های آزمایشگاه
زمانبندی
بخش‌های این آزمایشگاه از ابتدا تا انتهای ساعت کار روزانه به صورت تمام وقت و بدون وقفه فعال می‌باشد. این امر سبب شده تا در هر ساعتی آزمایشگاه پذیرای آزمایش‌های اورژانسی مراجعین بوده و نمونه‌ی مراجعین بلافاصله بعد از نمونه‌گیری و انتقال به بخش انجام و آنالیز می‌گردند. بنابراین هیچ نمونه‌ای قبل از انجام وارد یخچال نمی‌شود.
نظارت مسئولین فنی و کنترل کیفی
کارشناسان مجرب این آزمایشگاه کلیه آزمایش‌ها را براساس دستورالعمل‌های به روز آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت کشور، تحت نظارت مسئول فنی انجام می‌دهند. در تمام بخش‌ها، برنامه‌های کنترل کیفی جامع و مداومی بر اساس الزامات آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای بین‌المللی مورد تایید آن آزمایشگاه تدوین گردیده است. طرح‌ریزی این برنامه با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌ها، روش‌های سنجش و همین‌طور دستگاههای موجود در بخش صورت گرفته است. برنامه کنترل کیفی هر بخش جهت تایید صحت و دقت نتایج خروجی از آن بخش در ابتدا، میانه و انتهای کار روزانه طراحی شده و عملکرد دستگاهها، اپراتور، محلولها و مواد مصرفی در بخش در تمام زمانهای انجام آزمایش روزانه تحت کنترل می‌باشد. این برنامه با نظر کارشناسان آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، کتب مرجع و سایت‌های بین‌المللی، و تایید مسئول فنی آزمایشگاه به صورت برنامه‌های روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه ترتیب داده شده و تمام روال کاری بخش را در بر می‌گیرد. در نهایت برنامه‌های کنترل کیفی و تضمین کیفیت اجرا شده در آزمایشگاه، توسط ممیزان وزارت بهداشت کشور تایید گردیده و در این راستا لوح کیفیت به این مرکز اهدا گردید.
واحد پذیرش
بخش‌های این آزمایشگاه از ابتدا تا انتهای ساعت کار روزانه به صورت تمام وقت و بدون وقفه فعال می‌باشد. این امر سبب شده تا در هر ساعتی آزمایشگاه پذیرای آزمایش‌های اورژانسی مراجعین بوده و نمونه‌ی مراجعین بلافاصله بعد از نمونه‌گیری و انتقال به بخش انجام و آنالیز می‌گردند. بنابراین هیچ نمونه‌ای قبل از انجام وارد یخچال نمی‌شود.
  ساعت کاری
  ساعت کاری
  این بخش با نظارت مستقیم مسئول فنی اداره می‌گردد و در هر دو شیفت کاری آزمایشگاه فعال می‌باشد؛ لذا اکثر آزمایش‌های مربوط به این بخش بلافاصله پس از نمونه‌گیری توسط واحد تفکیک نمونه جداسازی شده و تحویل بخش بیوشیمی داده می‌شود تا از افت آنالیت‌های خونی جلوگیری شود. این امر سبب گردیده که قابلیت پذیرش آزمایش‌های اورژانسی در هر ساعتی از روزامکان‌پذیر باشد.
  کنترل کیفی
  کنترل کیفی
  مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌های بخش در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.
سالن انتظار
از مزایای دیگر این واحد، سالن انتظار آزمایشگاه است که بر اساس استانداردهای لازم طراحی شده است.
 • صندوق نظرسنجی و شکایات
  صندوق نظرسنجی و شکایات
  قرار دادن فرم‌های نظرسنجی و شکایات و همین‌طور تعبیه صندوق نظرسنجی و شکایات جهت رسیدگی سریع و روزانه به درخواست‌های ثبت شده از سوی مراجعین
 • 5+1 پرسنل پذیرش و جوابدهی
  5+1 پرسنل پذیرش و جوابدهی
  جهت افزایش سرعت در انجام فرآیند پذیرش، رسیدگی به درخواست مراجعین و کاهش زمان انتظار آنها در این واحد، 5 پرسنل در واحد پذیرش و یک پرسنل حاضر در جوابدهی بطور همزمان پاسخگوی مراجعین می‌باشند.
 • نوبت دهی اتوماتیک و نرم‌افزاری
  نوبت دهی اتوماتیک و نرم‌افزاری
  سیستم نوبت دهی اتوماتیک و متصل به شبکه نرم افزاری آزمایشگاه جهت رعایت نظم و نوبت مراجعین به ترتیب ورودشان به سالن پذیرش
 • کپی، فکس و کارت خوان
  کپی، فکس و کارت خوان
  قرار دادن فرم‌های نظرسنجی و شکایات و همین‌طور تعبیه صندوق نظرسنجی و شکایات جهت رسیدگی سریع و روزانه به درخواست‌های ثبت شده از سوی مراجعین
 • پیش بینی دفترچه‌ها
  پیش بینی دفترچه‌ها
  قرار دادن فرم‌های نظرسنجی و شکایات و همین‌طور تعبیه صندوق نظرسنجی و شکایات جهت رسیدگی سریع و روزانه به درخواست‌های ثبت شده از سوی مراجعین
 • جوابدهی روزانه
  جوابدهی روزانه
  قرار دادن فرم‌های نظرسنجی و شکایات و همین‌طور تعبیه صندوق نظرسنجی و شکایات جهت رسیدگی سریع و روزانه به درخواست‌های ثبت شده از سوی مراجعین
 • حضور راهبر
  حضور راهبر
  قرار دادن فرم‌های نظرسنجی و شکایات و همین‌طور تعبیه صندوق نظرسنجی و شکایات جهت رسیدگی سریع و روزانه به درخواست‌های ثبت شده از سوی مراجعین
محیطی ایده‌آل برای میزبانی مراجعان
از مزایای دیگر این واحد، داشتن محیطی ایده آل برای میزبانی مراجعان محترم است که بر اساس استانداردهای لازم طراحی شده است. 
وظایف پرسنل پذیرش
 • 3 نفر از پرسنل بطور همزمان پذیرش نسخه‌های دریافت شده از مراجعین را با رعایت نوبت فراخوانده شده توسط سیستم نوبت دهی انجام می‌دهد.
 • 2 نفر از پرسنل حاضر در صندوق توسط سیستم نرم‌افزاری آزمایشگاه نسخه‌های پذیرش شده را مجددا چک می‌کنند تا از صحت تستهای پذیرش شده اطمینان حاصل شود. سپس نسخه پذیرش شده را تایید می‌نمایند و پرونده بیمار در مرحله تسویه حساب مالی قرار می‌گیرد.
 • برای هر بیمار توضیح داده می‌شود که آزمایش هایش مربوط به چه نمونه‌هایی می‌باشد.
 • از بیماران سابقه‌ی بیماری یا مصرف دارو سوال می‌شود.
 • برای بیماران، شرایط ویژه‌ای که باید قبل از هر آزمایش باید رعایت شود توضیح داده می‌شود. این شرایط در پشت قبض آزمایشگاه نیز چاپ می گردد تا به مشاهده مراجعین برسد.
 • علاوه بر توضیحاتی که متصدیان پذیرش به بیماران می‌دهند، دفترچه‌های راهنمای قبل از نمونه‌گیری در اختیار مراجعین قرار می‌گیرد.
 • در صورت نیاز به توضیحات بیشتر جهت آزمایش‌های مراجعین، مسئول پذیرش یا سوپروایزر با پزشک معالج بیمار تماس می‌گیرد.
 • در صورت درخواست بیمار یا پزشک معالج نحوه ارسال جواب به صورت پیک، فکس یا ایمیل در سیستم ثبت می‌شود. هم چنین دسترسی اینترنتی به جواب آزمایش ها نیز امکان پذیر است. 
 • مراجعین پس از پذیرش نسخه و دریافت اطلاعات لازم از سوی متصدیان پذیرش به واحد نمونه‌گیری در طبقه‌ی اول راهنمایی می‌شوند.
واحد نمونه‌گیری
واحد نمونه‌گیری در این آزمایشگاه طبقه‌ی اول ساختمان را به صورت مستقل به خود اختصاص داده تا آرامش و حریم شخصی مراجعین هرچه بیشتر فراهم گردد، جهت رفاه حال مراجعین، این واحد قبل از شروع ساعت اداری از ساعت هفت صبح فعال می‌باشد.
  ساعت کاری
  ساعت کاری
  کارشناسان مجرب و آموزش دیده جهت نمونه‌گیری از شریان و افراد با شرایط خاص در تمامی ساعات کاری حاضر می‌باشند.
  حضور راهبر
  حضور راهبر
  یکی از خدمات ویژه نمونه‌گیری این مرکز حضور یکی از کارشناسان آزمایشگاه به عنوان راهبر در ساعات اوج کاری در سالن نمونه‌گیری می‌باشد تا علاوه بر برقراری نظم و نظارت بر سیستم نوبت‌دهی، پاسخگوی سوالات تخصصی مراجعین باشند.
واحدهای نمونه‌گیری متنوع
در راستای خدمت‌رسانی این مرکز به تمامی مراجعین با جنس و سنین مختلف واحدهای نمونه‌گیری متنوعی فعال گردیده است:
 • بانوان
  بانوان
  واحد نمونه‌گیری بانوان در 2 اتاق مجزا
 • نوزادان و اطفال
  نوزادان و اطفال
  واحد نمونه‌گیری نوزادان و اطفال با پرسنل ویژه مجرب و آموزش دیده جهت نمونه‌گیری با کمترین رنجش و ناراحتی و بالاترین کیفیت نمونه‌گیری
 • آقایان
  آقایان
  واحد نمونه‌گیری آقایان در 2 اتاق مجزا
سایر مزایای این واحد
 • VBG و ABG
  VBG و ABG
  نمونه‌گیری گازهای خونی VBG و ABG فراهم گردیده و این آزمایشها بصورت آنی پس از نمونه‌گیری در بخش بیوشیمی انجام می‌گیرد.
 • انتقال خون، هر 30 دقیقه
  انتقال خون، هر 30 دقیقه
  انتقال نمونه‌های خون دریافت شده از مراجعین به صورت هر 30 دقیقه یکبار توسط مسئول انتقال نمونه‌ها به بخش تفکیک نمونه
 • نوبت دهی اتوماتیک و نرم افزاری
  نوبت دهی اتوماتیک و نرم افزاری
  سیستم نوبت‌دهی اتوماتیک که در امتداد نوبت‌دهی پذیرش بوده و به صورت خودکار از طریق سیستم نرم‌افزاری مراجعین را در صف نمونه گیری قرار می‌دهد. مراجعین بر اساس جنس و سن به اتاق نمونه گیری مربوطه فرا خوانده می‌شوند تا نوبت و اطلاعات نسخه و حریم شخصی مراجعین به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.
 • تست عرق
  تست عرق
  انجام تست عرق با تعیین وقت قبلی و هماهنگی با مسئول پذیرش
 • بیلی روبین متر
  بیلی روبین متر
  وجود دستگاه بیلی‌‌روبین متر پوستی برای نوزادان به صورت رایگان و تمام وقت جهت پیگیری، درمان و رفع زردی نوزادان
 • بیماران ناتوان
  بیماران ناتوان
  امکان نمونه‌گیری از بیماران ویژه یا ناتوان در سالن پذیرش یا در خودروی مراجعین در درب آزمایشگاه با هماهنگی مسئول نمونه‌گیری
 • نمونه‌گیری اورژانسی
  نمونه‌گیری اورژانسی
  امکان نمونه‌گیری اورژانسی مراجعین خاص و بدحال با هماهنگی مسئول نمونه‌گیری
 • پرسنل خدمات
  پرسنل خدمات
  حضور ثابت پرسنل خدمات در سالن نمونه‌گیری و سرویس‌های بهداشتی، که موظف به نظافت هر 30 دقیقه یکبار می‌باشد.
 • میان وعده
  میان وعده
  در نظر گرفتن میان وعده برای اطفال و سایر مراجعین در صورت تمایل
 • سرویس بهداشتی
  سرویس بهداشتی
  در نظر گرفتن سرویس های بهداشتی جداگانه برای بانوان و آقایان در دو طرف سالن
 • اتاق استراحت
  اتاق استراحت
  وجود اتاق استراحت در واحد شماره‌ی 2 نمونه‌گیری جهت بیماران بدحال با امکانات اولیه همچون کپسول اکسیژن، تخت استراحت، جعبه‌ی کمک‌های اولیه و …

وظایف پرسنل
هر یک از پرسنل نمونه‌گیری موظف‌اند براساس دستورالعمل‌های کارشناسی و تائید شده از سوی مسئول فنی بیماران را احراز هویت نمایند و شرایط قبل از نمونه‌گیری را مجددا برای بیماران توضیح دهند. در صورتیکه هر یک از آزمایش‌ها نیاز به شرایط خاص و یا توضیح نمونه‌گیری داشته باشد، به صورت کافی اطلاعات به مراجعین انتقال می‌یابد تا تمامی الزامات جهت تهیه یک نمونه استاندارد رعایت گردد.
بیوشیمی خون
خون مایعی است که با توجه به آن می توان به بسیاری از بیماری‌ها و اختلالات بدن و اثر تغذیه روی آن پی برد. همواره مقادیر ثابتی از مواد در خون وجود دارد که با آزمایش خون می توان به میزان این فاکتورهای خونی در بدن پی برد. این فاکتورها شامل مواد شیمیایی موجود در خون مانند میزان گلوکز یا همان قند خون (قبل و بعد از خوردن صبحانه)، اوره، اسید اوریک و انسولین، انواع مواد لیپیدی مانند تری‌گلیسیرید، لیپوپروتئین‌ها، املاح مانند سدیم، پتاسیم، کلسیم، لیتیم، آهن، فسفر، آنزیم‌ها مانند آسپارتات آمینوترانسفراز، گلوتامیک-اگزالواستیک ترانس‌آمیناز و…، هورمون‌ها مانند هورمون‌های تیروئید و پروتئین‌ها مانند آلبومین، فریتین، ترنسفرین، هموگلوبین هستند.
  ساعات کاری
  ساعات کاری
  این بخش با نظارت مستقیم مسئول فنی اداره می‌گردد و در هر دو شیفت کاری آزمایشگاه فعال می‌باشد لذا اکثر آزمایش‌های مربوط به این بخش بلافاصله پس از نمونه‌گیری توسط واحد تفکیک نمونه جداسازی شده و تحویل بخش بیوشیمی داده می‌شود، تا از افت آنالیت‌های خونی جلوگیری شود. این امر سبب گردیده که قابلیت پذیرش آزمایش‌های اورژانسی در هر ساعتی از روز امکان‌پذیر باشد.
  کنترل کیفی
  کنترل کیفی
  مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌های بخش در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.
دستگاههای بخش بیوشیمی
 • اتوآنالایزر تمام اتوماتیک COBAS C311
  ساخت شرکت Roche آلمان که بدون وابستگی به اپراتور و بصورت Close می باشد. به این معنی که کیتهای مورد نیاز دستگاه بصورت انحصاری توسط خود شرکت سازنده دستگاه تولید و عرضه می‌شود.
 • دستگاه ABL 80
  ساخت آمریکا برای اندازه‌گیری گازهای خونی (ABG , VBG)
 • دستگاه اتوآنالایزر تمام اتوماتیک MINDRAY BS380
  بدون وابستگی به اپراتور
 • دو دستگاه‌های ISE
  ساخت آمریکا برای انجام الکترولیت‌های خونی شامل سدیم، پتاسیم، کلر، لیتیم و کلسیم یونیزه
هورمون شناسی و ایمونولوژی
آزمایش‌های هورمونی و ایمونولوژی در این آزمایشگاه به سه روش: 1. Electro Chemi Luminescence Immono Assay (ECLIA) 2. Enzyme Linked Fluorescent Assay (ELFA) 3.Enzyme Linked Immunoab Sorbent Assay (Elisa) به شکل روزانه و هفتگی انجام میشوند.
  روش الکتروکمی لومینسانس
  روش الکتروکمی لومینسانس
 • یک روش جدید
  یک روش جدید
  این روش آزمایشگاهی جزء اختصاصی‌ترین و حساس‌ترین و یکی از آخرین متدهای اندازه‌گیری سطح هورمون در دنیاست.
 • دقت و صحت
  دقت و صحت
  حساسیت، تکرارپذیری، دقت و صحت این روش قابل مقایسه با سایر روش‌های آزمایشگاهی نیست به همین علت مورد اطمینان و تایید اکثر متخصصین مجرب و به نام کشورمان می‌باشد.
 • کمپانی Roche آلمان
  کمپانی Roche آلمان
  کیت‌های مربوط به این روش آزمایشگاهی به شکل انحصاری در اختیار کمپانی Roche آلمان می‌باشد و از طریق شرکت طرف قرارداد ایرانی در اختیار ما قرار می‌گیرد.
 • اولین آزمایشگاه
  اولین آزمایشگاه
  لازم به ذکر است این آزمایشگاه از سال 1389 به عنوان اولین آزمایشگاه در سطح استان دستگاه مذکور را در اختیار دارد
 • Enzyme Linked Fluorescent Assay
  کیت ها و دستگاه VIDAS (روش ELFA ) بصورت انحصاری توسط شرکت Biomerieux فرانسه تولید شده و توسط شرکت ایرانی فردآور، عرضه و پشتیبانی می‌گردد.
 • Enzyme Linked Immunoab Sorbent Assay
  کیتها و دستگاهAlegria (روش ELISA) نیز بصورت انحصاری توسط شرکت Orgentec آلمان تولید شده و توسط شرکت ایرانی روناک طب در کشور عرضه و پشتیبانی می‌گردد.
کنترل کیفی
مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.
سرولوژی
تست های Wright، Coombs Wright و 2ME بصورت لوله ای انجام می‌شود همچنین تست های Direct Coombs و Indirect Coombs بصورت لوله ای و با کنترل Check Cell انجام می‌شود.
  ساعات کاری
  ساعات کاری
  آزمایش‌های این بخش در قسمت سرولوژی به صورت روزانه تحت نظارت مستقیم مسئول فنی انجام می‌گیرد.
 • کنترل کیفی
  کنترل کیفی
  مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.
 • تست رایگان VDRL
  تست رایگان VDRL
  در صورت مثبت بودن تست RPR، تست VDRL نیز بصورت رایگان و بدون نیاز به درخواست پزشک انجام می‌شود تا علاوه بر تشخیص موارد مثبت کاذب، نیاز به مراجعه مجدد بیمار نباشد.
هماتولوژی
خون‌شناسی یا هماتولوژی (به انگلیسی: hematology) به مطالعه یاخته‌های خونی، انعقاد خون و فرایند خونسازی می‌پردازد. این علم مقدار و ساختمان و عمل سلولهای خونی، پیش سازهای سلولهای خونی را در مغز استخوان، ساختارهای شیمیایی پلاسما و عمل پلاکتها و پروتئین‌هایی که در سیستم انعقادی دخالت دارند را بررسی می‌کند.
  دستگاههای اتوماتیک
  دستگاههای اتوماتیک
  بدون وابستگی به اپراتور
  آزمایش‌هایی غیر وابسته به دستگاه شمارنده سلولی
  آزمایش‌هایی غیر وابسته به دستگاه شمارنده سلولی
  بر اساس روش‌های تایید شده آزمایشگاه مرجع سلامت کشور
 • دستگاه شمارنده سلولی Sysmex XS800i
  این سل کانتر ساخت کشور ژاپن بوده که سلولها را با روش فلوسایتومتری به صورت سه بعدی و منحصر از سایر روش‌های شمارش در سایر دستگاههای موجود در کشور شناسایی و شمارش می‌کند. به همین دلیل به دستگاه شمارنده فول دیف معروف می‌باشد. که برای تشخیص علت زردی در نوزادانی که کاهش بیلی‌ روبین خون به طول انجامیده یا زردی و کم خونی بدون علت در نوزادان، اطفال و حتی بزرگسالان انجام می‌شود و همچنین سایر آزمایش‌ها که تشخیص آنها وابسته به تهیه لام خون محیطی می‌باشد.
 • الکتروفورز هموگلوبین
  لکتروفورز هموگلوبین جهت ردیابی علت کم خونی‌های غیر از فقر آهن و یا بدون علت الکتروفورز پروتئین‌های خون، با علل شایع در تشخیص ناهنجاریهای کبد و مغز استخوان.
 • شمارنده سلولی Sysmex kx21
  (از همین شرکت ژاپنی) به عنوان دستگاه پشتیبان موجود می‌باشد تا نتایج با دو دستگاه مدام تحت کنترل، آنالیز و مقایسه قرار گیرند. جهت آزمایش ESR نیز از دستگاه صد کاناله Lena استفاده می‌شود و نمونه‌های بیماران بلافاصله بعد از نمونه‌گیری بعد از بیست دقیقه خوانش می‌گردند. آزمایش در بهترین شرایط بعد از نمونه‌گیری انجام می‌شود.
 • آزمایش G6PD
  این آزمایش برای تشخیص علت زردی در نوزادانی که کاهش بیلی‌ روبین خون به طول انجامیده یا زردی و کم خونی بدون علت در نوزادان، اطفال و حتی بزرگسالان انجام می‌شود و همچنین سایر آزمایش‌ها که تشخیص آنها وابسته به تهیه لام خون محیطی می‌باشد.
اسپرموگرام
آزمایش اسپرموگرام در این آزمایشگاه با استفاده از دستگاه اسپرموگرام تمام اتوماتیک Quik Check Gold ساخت اتریش انجام می شود این دستگاه قادر به شمارش اسپرم های زنده می باشد.
  ساعات کاری
  ساعات کاری
  آزمایش مربوط به آنالیز اسپرم همه روزه و در ساعات کاری آزمایشگاه پذیرش می‌شود اما مراجعین جهت نمونه دهی باید روزهای شنبه تا چهارشنبه در فاصله ساعت 5:30 تا 7:30 بعدازظهر و در روز پنج‌شنبه از 3 تا 5 بعدازظهر در آزمایشگاه حضور داشته باشند. علت تعیین ساعت ویژه انجام آزمایش Semen و قائل شدن پرسنل مسئول این آزمایش از این جهت می‌باشد که خطاهای دخیل در نتایج این آزمایش به حداقل رسانده شود و هر نمونه بلافاصله پس از دریافت از مراجعین با شرایط استاندارد و مطلوبی بررسی گردد.
 • قابل اعتماد
  قابل اعتماد
  در روشهای دیگر مبتنی بر شمارش میکروسکوپی نمونه، میزان اختلاف نتایج در دفعات مختلف توسط یک فرد به طور متوسط بیش از 30% و این میزان اختلاف در نتایج به دست آمده توسط افراد مختلف بیش از 40% می‌باشد. این آمار سبب شده که این روش آنالیز اسپرم یک روش قابل اعتماد در مقایسه با سایر روشها ‌باشد.
 • سایر مزایا
  سایر مزایا
  از مزایای دیگر این روش می‌توان دقت بالا، عدم وابستگی به کاربر، قابل استناد و قابل مقایسه بودن نتایج را نام برد این ویژگی‌ها سبب شده که متخصصان با اعتماد کامل به تفسیر و تشخیص براساس نتایج حاصل از این روش آزمایش بپردازند.
  ساعات کاری
  ساعات کاری
  ین بخش در آزمایشگاه از اولین ساعات شروع به کار روزانه به صورت تمام وقت فعال می باشد.
  کشت در کمتر از 2 ساعت
  کشت در کمتر از 2 ساعت
  از آنجا که در این آزمایشگاه جهت آزمایش‌های کشت به مراجعین ظرف جداگانه تحویل داده می‌شود، این امر باعث تسریع در تحویل نمونه به بخش شده و در نتیجه نمونه‌های این بخش بدون اتلاف وقت و ظرف کمتر از 2 ساعت کشت داده می شود.
کنترل کیفی
مانند سایر بخش‌های این آزمایشگاه جهت واحد میکروب شناسی نیز برنامه‌ی کنترل کیفی بسیار جامع و منسجمی براساس الزامات مرجع سلامت و سایر استانداردهای آزمایشگاهی معتبر تهیه و تدوین شده که به شکل روزانه توسط مسئول واحد میکروب شناسی ، سوپروایزر ؛ مسئول فنی جهت ممیزی و بازرسی اجرا و نظارت می‌گردد. کنترل کیفی بخش میکروب شناسی از گسترده ترین کنترل کیفی آزمایشگاه است چرا که تمام محیط های مصرفی و دیسک های آنتی بیوتیکی و معرف ها و رنگ ها و ابزار مورد استفاده بخش مرتبا و در زمان های معین کنترل کیفیت گردیده سپس کارهای روزمره انجام می‌شود.
  ساعات کاری
  ساعات کاری
  آزمایش‌های مربوط به بخش انگل‌شناسی توسط کارشناس مسئول این واحد از ساعات ابتدایی شروع به کار آزمایشگاه انجام می‌شود.
  نمونه‌های اورژانسی در اولویت
  نمونه‌های اورژانسی در اولویت
  در این واحد همچون سایر بخش‌ها نمونه‌های اورژانسی در اولویت هستند. در تشخیص اوژانسی بودن نمونه علاوه بر درخواست بیمار یا پزشک، پرسنل بخش موظف به در اولویت قرار دادن نمونه‌هایی با شرایط تعریف شده‌ی یک نمونه‌ی اورژانسی هستند (از جمله نمونه‌های اسهالی، موکوسی، خونی و…)
 • نمونه‌های این واحد به دو دسته تقسیم می‌شوند:
  نمونه‌های این واحد به دو دسته تقسیم می‌شوند:
  نمونه‌های کشت که بلافاصله تفکیک و تحویل بخش میکروب‌شناسی می‌شود تا بلافاصله کشت انجام شود. نمونه‌های واحد انگل‌شناسی که به روش‌های متداول و مورد تایید استانداردهای آزمایشگاهی انجام می‌گردد.
 • کنترل کیفی
  کنترل کیفی
  مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌های بخش در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.
بیوشیمی ادرار
در بخش بیوشیمی همانند سایر بخشها برنامه‌ی کنترل کیفی کامل و جامعی باتوجه به حجم کاری و تنوع آزمایش‌ها و روش‌های انجام آنها در نظر گرفته شده که به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه توسط مسئول مربوطه در این واحد، مسئول کنترل کیفی، سوپروایزر و شرکت‌های پشتیبان جهت ممیزی و بازرسی انجام و بررسی می‌گردد.
  ساعات کاری
  ساعات کاری
  این بخش در هر دو شیفت کاری آزمایشگاه فعال می‌باشد و نمونه‌ها‌ی بیماران حداکثر با فاصله‌ی دو ساعت از زمان نمونه‌گیری، مورد آزمایش قرار می‌گیرد.
  چک مجددِ نمونه های مثبت
  چک مجددِ نمونه های مثبت
  نمونه‌هایی که از نظر پروتئین، قند، خون و سایر متابولیتهای نادر، مثبت باشند بار دیگر از طریق نمونه کشت آن چک خواهد شد.
 • روش
  روش
  نجام آزمایش‌ها به روش‌های معمول و براساس استانداردهای اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع سلامت و استانداردهای به روز آزمایشگاهی صورت می‌گیرد.
 • کنترل کیفی
  کنترل کیفی
  مانند سایر بخش‌ها، در این بخش نیز برنامه‌های کنترل کیفی با توجه به تعداد و تنوع آزمایش‌های بخش در نظر گرفته شده است که توسط مسئول مربوطه در بخش، سوپروایزر و مسئول فنی کنترل می‌گردد.
ایمونوفلورسانس
ایمونوفلورسانس اسی یکی از بخش‌های متمایز در این مرکز است که برای اولین بار در سطح استان راه‌اندازی شده است. از ویژگی‌های این روش آزمایشگاهی اختصاصیت بالا نسبت به حساسیت روش است و در نتیجه، نتایج حاصل از این روش آزمایشگاهی از مثبت کاذب کمتری برخوردار است و پزشک معالج با درخواست آزمایش‌های تکمیلی در مدت کوتاهتری می‌تواند به تشخیص بالینی دست یابد. دستگاه به کار گرفته شده در این بخش، میکروسکوپ ویژه ایمونوفلورسانس ساخت شرکت EUROIMMUN آلمان و دارای کیت مصرفی اختصاصی شرکت سازنده می باشد.
PCR
PCR (مخفف Polymerase Chain Reaction به معنی واکنش زنجیره‌های پلی‌مراز ژنوم) از دقیق‌ترین روش‌های شناسایی کروموزوم در حال حاضر در دنیا است. هدف از این روش شناسایی رشته‌های DNA و RNA خارج شده از نمونه‌ها با توجه به رشته‌های الگوی موجود در دستگاه PCR است. این آزمایش ها در بخش تخصصی شناسایی مولکولی آزمایشگاه انجام می‌گیرد. PCR به دلیل کاربرد زیاد روش‌های مختلفی دارد که جدیدترین آن Real Time PCR می‌باشد. در این تکنیک کلیه مراحل استخراج و شناسایی، مشاهده و اندازه‌گیری ژنوم‌ها بدون ‌وقفه و در طی یک واکنش انجام می‌گیرد.
تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از چهارراه، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087 
فکس: 33239092 087
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 21) (پنج‌شنبه 7 الی 19)
شش ماه دوم:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20) (پنج‌شنبه 7 الی 18)