تلفن تماس: 33239072-087
بخش‌های آزمایشگاه

در این بخش:

آزمایش با روش ایمونوفلورسانس یکی از بخش‌های متمایز در این مرکز است که برای اولین بار در سطح استان راه‌اندازی شده است. از ویژگی‌های این روش آزمایشگاهی اختصاصیت بالا نسبت به حساسیت روش است و در نتیجه، نتایج حاصل از این روش آزمایشگاهی از مثبت کاذب کمتری برخوردار است و پزشک معالج با درخواست آزمایش‌های تکمیلی در مدت کوتاه تری می‌تواند به تشخیص بالینی دست یابد.

از ملزومات پایه‌ی این روش آزمایشگاهی تهیه میکروسکوپ با قابلیت ساطع نمودن اولتراویوله با قدرت نفوذ بالا می باشد.  برخورد این نور با ماده فلورسانت سبب ایجاد نور درخشان فلورسانس شده و تشخیص تست را امکان‌پذیر می نماید. در پروسه‌ی انجام آزمایش، اجزاء مورد بررسی با ماده‌ی فلورسانت کد می‌شوند و توسط این میکروسکوپ با تابش نور فلورسانس، رنگ سبز درخشانی از خود ساطع می‌نمایند.

به علت وجود ماده‌ی فلورسانت این روش نیاز به دقت و حساسیت بالا در مراحل انجام آزمایش خواهد داشت؛ لذا تمامی نمونه‌ها پس از جواب اولیه مثبت، به روش تیتراسیون تکرار می‌گردند تا عدد مورد نظر و تائید شده حاصل گردد. 

در حال حاضر اکثر آزمایش‌های انجام شده با این روش، در این مرکز، جز آزمایش‌های تخصصی روماتوئیدی هستند و همچنان در حال گسترش و به‌روزرسانی می‌باشد.

طی تحقیقات سال های اخیر بیماری‌های روماتوئیدی با تنوع و علائم مختلف معمولاً با علت آنتی‌بادی‌های خود ایمن ایجاد می‌شوند و این آنتی‌بادی‌ها به علت تولید شدن در داخل بدن بیمار از مشابهت بالایی برخوردارند؛ لذا در پروسه‌ی انجام آزمایش و تشخیص نوع بیماری باید از روشی با اختصاصیت بالا بهره برد تا از پدیده‌ی Cross Reaction و تداخلات تشخیصی جلوگیری شود.

 

 

بهره گیری از میکروسکوپ پیشرفته Euroimmun ساخت آلمان
انجام آزمایش های Endomysial Antibody
انجام آزمایش FANA به روش IFA
کنترل کیفی: 
  •  اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻨﺘﺮل های داﺧﻠﯽ ﮐﯿﺖ در هر ران ﮐﺎری ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺘرل ﻣﻨﻔﯽ و ﻣﺜﺒﺖ  
  • اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ Trace ﺑﯿﻤﺎران در ﺻﻮرت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ در ران ﮐﺎری ﻗﺒﻞ 
  • ﺻﺤﻪ ﮔﺬاری ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﯾﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺻﺤﻪ ﮔﺬار هر 4 ماه یک بار  

معرفی بخش‌های آزمایشگاه

تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از چهارراه، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087 
فکس: 33239092 087
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 21) (پنج‌شنبه 7 الی 19)
شش ماه دوم:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20) (پنج‌شنبه 7 الی 18)