تلفن تماس: 33239072-087
برای مشاهده مشخصات کامل و زمانبندی انجام هر آزمایش، روی نام آزمایش در فهرست زیر کلیک کنید
 

لیست آزمایش‌ها

نام کامل تست نوع نمونه بخش
17-OH Progesterone سرم هورمون شناسي
25-Hydroxy Vitamin D سرم هورمون شناسي
2ME سرم سرولوژی
Acid Hemolysis (Ham Test) سرم بیمار به همراه خون تام دفیبرینه یا EDTA هماتولوژي
Adrenccorticotropic Hamone(ACTH) پلاسمايk2, k3 EDTA هورمون شناسي
Alanine Aminotransferase سرم، مايعات بدن بيوشيمي خون
Albumin سرم، مايعات بدن بيوشيمي خون
Albumin ( Urine) ادرار بيوشيمي خون
Alfa 1 Anti Trypsin سرم، پلاسمای هپارینه ايمونولوژي
Alk.ph (Heat stable) سرم بيوشيمي خون
Alkaline Phosphatase سرم، مايعات بدن بيوشيمي خون
Alpha- Fetoprotein (AFP) Tumor Marker سرم، پلاسما هورمون شناسي
Ammonia خون تام حاوي EDTA k2 بيوشيمي خون
Amylase سرم بيوشيمي خون
Amylase( Urine) مايعات بدن، ادرار 12 ساعته يا ادرار 24 ساعته بيوشيمي خون
Androstenedione سرم ايمونولوژي
Anti Acetylcholine Receptor Anti body سرم ايمونولوژي
Anti Cardiolipin (IgG) سرم ايمونولوژي
Anti Cardiolipin (IgM) سرم ايمونولوژي
Anti centromer Ab سرم ايمونولوژي
Anti ds DNA ُسرم ايمونولوژي
Anti Gliadin Ab(IgA) سرم ايمونولوژي
Anti Gliadin Ab(IgG) سرم ايمونولوژي
Anti Glutamic acid decarboxylase Ab سرم ايمونولوژي
Anti listeria IgM سرم ايمونولوژي
Anti MCV سرم ايمونولوژي
Anti mitochondrial M2 Antibody سرم ايمونولوژي
Anti Mullerian Hormone سرم هورمون شناسي
Anti Muscle Specific Kinase Ab سرم ايمونولوژي
Anti nuclear Antibodies سرم، مایع نخاع ايمونولوژي
Anti phospholipid Ab (IgG) سرم ايمونولوژي
Anti Phospholipid Ab (IgM) سرم ايمونولوژي
Anti RNP سرم ايمونولوژي
Anti Saccharomyces cerevisiae Antibody (IgG) سرم ايمونولوژي
Anti Smith Ab سرم ايمونولوژي
Anti Smooth Muscle Ab سرم ايمونولوژي
Anti Sperm Ab سرم ايمونولوژي
Anti Thryroid Peroxidase (TPO) سرم، پلاسما هورمون شناسي
Anti Thyroglobulin سرم ايمونولوژي
Anti Tissue Transglutaminase IgA سرم ايمونولوژي
Anti tissue Transglutaminase IgG سرم ايمونولوژي
Anti u1 Ribonucleo protein سرم ايمونولوژي
AntiJO-1 سرم پلاسما ايمونولوژي
Anti-Sjogren Syndrome A سرم ايمونولوژي
Anti-Sjogren Syndrome B سرم ايمونولوژي
Antistrepholysin- O (ASO) سرم سرولوژی
Arterial Blood Gas خون هپارينه بيوشيمي خون
Aspartate Aminotransferase (AST) (SGOT) سرم بيوشيمي خون
avidity test VZV سرم ايمونولوژي
B2 Glycoprotein Ab G/M سرم ايمونولوژي
 آخرین بعدی654321قبلیاولین 
تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از چهارراه، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087 
فکس: 33239092 087
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 21) (پنج‌شنبه 7 الی 19)
شش ماه دوم:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20) (پنج‌شنبه 7 الی 18)