تلفن تماس: 33239072-087
برای مشاهده مشخصات کامل و زمانبندی انجام هر آزمایش، روی نام آزمایش در فهرست زیر کلیک کنید
 

لیست آزمایش‌ها

نام کامل تست نوع نمونه بخش
 insulin like growth factor binding protein 3  سرم هورمون شناسي
17-OH Progesterone سرم هورمون شناسي
25-Hydroxy Vitamin D سرم هورمون شناسي
2ME سرم سرولوژی
Acid Hemolysis (Ham Test) سرم بیمار به همراه خون تام دفیبرینه یا EDTA هماتولوژي
Adrenccorticotropic Hamone(ACTH) پلاسمايk2, k3 EDTA هورمون شناسي
Alanine Aminotransferase سرم، مايعات بدن بيوشيمي خون
Albumin سرم، مايعات بدن بيوشيمي خون
Albumin ( Urine) ادرار بيوشيمي خون
Alk.ph (Heat stable) سرم بيوشيمي خون
Alkaline Phosphatase سرم، مايعات بدن بيوشيمي خون
Alpha- Fetoprotein (AFP) Tumor Marker سرم، پلاسما هورمون شناسي
Ammonia خون تام حاوي EDTA k2 بيوشيمي خون
Amylase سرم بيوشيمي خون
Amylase( Urine) مايعات بدن، ادرار 12 ساعته يا ادرار 24 ساعته بيوشيمي خون
Anti Cardiolipin (IgG) سرم ايمونولوژي
Anti Cardiolipin (IgM) سرم ايمونولوژي
Anti ds DNA ُسرم ايمونولوژي
Anti mitochondrial M2 Antibody سرم ايمونولوژي
Anti Mullerian Hormone سرم هورمون شناسي
Anti nuclear Antibodies (ANA) سرم، مايع نخاع ايمونولوژي
Anti phospholipid Ab (IgG) سرم ايمونولوژي
Anti Phospholipid Ab (IgM) سرم ايمونولوژي
Anti Thryroid Peroxidase (TPO) سرم، پلاسما هورمون شناسي
Anti Thyroglobulin Antibody سرم ايمونولوژي
Anti tissue Transglutaminase IgG سرم ايمونولوژي
Anti tissue Transglutaminase IgM سرم ايمونولوژي
AntiJO-1 سرم ايمونولوژي
Anti-Sjogren Syndrome A سرم ايمونولوژي
Anti-Sjogren Syndrome B سرم ايمونولوژي
Antistrepholysin- O (ASO) سرم سرولوژی
Arterial Blood Gas خون هپارينه بيوشيمي خون
Aspartate Aminotransferase (AST) (SGOT) سرم بيوشيمي خون
B2 Glycoprotein Ab سرم ايمونولوژي
Beta-2- Microglobulin سرم ايمونولوژي
Beta-2- Microglobulin Urine ادرار ايمونولوژي
Bilirubin Direct سرم، پلاسمای EDTA K3 بيوشيمي خون
Bilirubin Total سرم، پلاسمای EDTA K3 بيوشيمي خون
Bilirubin Urine ادرار بیوشیمی ادرار
Bilirubin Urine ادرار بیوشیمی ادرار
Blood Culture خون کامل ميكروب شناسي
Blood Group خون تام حاوي EDTA k3 هماتولوژي
Blood Sugar(FBS, BS,…) سرم، مايع نخاع، مايعات بدن بيوشيمي خون
Brucella IgG سرم ايمونولوژي
Brucella IgM سرم ايمونولوژي
Calcium سرم، مايعات بدن بيوشيمي خون
Calcium Ionized سرم بيوشيمي خون
Calcium urine ادرار رندوم يا ادرار 24 ساعته همراه نگهدارنده(مراجعه به جدول ادرار 24 ساعته) بيوشيمي خون
Calculus Analysis(Stone) سنگ دفع شده از بدن سرولوژی
Calprotectin Stool مدفوع ايمونولوژي
 آخرین بعدی54321قبلیاولین 
تماس با ما
سنندج، خیابان آبیدر، پایین‌تر از چهارراه، کوچه پرتوی، پلاک 3
تلفن تماس: 33239072 087 
فکس: 33239092 087
ساعت کاری آزمایشگاه
شش ماه اول:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 21) (پنج‌شنبه 7 الی 19)
شش ماه دوم:
(شنبه تا چهارشنبه 7 الی 20) (پنج‌شنبه 7 الی 18)