تست کووید19 ویژه پروازهای خارجی
تست کووید 19 ویژه ی پروازهای خارجی با تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان هواپیمایی کشوری در آزمایشگاه حسینی‌نسب، انجام می‌شود.
این مرکز مکانی مجزا  در آزمایشگاه را برای انجام نمونه‌گیری کووید19 اختصاص داده است هم‌چنین جهت رفاه حال متقاضیان، امکان انجام نمونه‌گیری در منزل، محل کار و ادارات را نیز فراهم کرده است تا در صورت تمایل متقاضیان انجام تست کووید 19 ، با انجام هماهنگی با واحد پذیرش آزمایشگاه از این قابلیت بهره‌مند شوند.
 
شماره تماس‌های آزمایشگاه برای هماهنگی و درخواست نمونه‌گیری خارج از آزمایشگاه: 

تلفن تماس آزمایشگاه : 08733239072
087
واتس‌اپ آزمایشگاه (جهت ارسال پیامک در واتس‌اپ): 09180027952