دستگاه VITEC2 COMPACT
مقاومت آنتی بیوتیکی دقیقا 10 سال بعد از کشف اولین آنتی بیوتیک به یکی از مشکلات بزرگ جهان و مراقبت های پزشکی تبدیل شد. مقاومت آنتی بیوتیکی به معنای ایجاد مقاومت در بدن فرد نسبت به پاسخ درست و مناسب آنتی بیوتیک به عوامل بیماری زا می باشد؛ فرآیندی که با مصرف زیاد آنتی بیوتیک و استفاده از آنتی بیوتیک نامناسب برای نوع خاصی از باکتری ایجاد می شود. 
در قرن حاضر با پیشرفت تکنولوژی، تکنیک های جدیدی به بازار عرضه شده است که با استفاده از آن ها سرعت تشخیص باکتری بیماری زا و شناسایی آنتی بیوتیک مناسب آن از چند روز به نهایت یک روز تقلیل یافته است. 
در نتیجه باتوجه به اهمیتی که سرعت جوابدهی در تشخیص و نوع درمان آن دارد، آزمایشگاه تشخیص طبی حسینی نسب با نصب و راه اندازی دستگاه تمام اتوماتیک VITEC2 COMPACT در بخش میکروب شناسی، شرایطی را فراهم نموده است تا زمان جوابدهی در نمونه های کشت باکتریایی و هم چنین نمونه های قارچی کاهش یابد. 
دستگاه تمام اتوماتیک ساخت کشور آمریکا می باشد. این دستگاه از تکنیک کالریمتری پیشرفته جهت ایجاد تمایز بین نمونه های مثبت و منفی و کاهش موارد عدم تشخیص استفاده می کند. ازمزایای این دستگاه می توان به دقت و صحت بالا، استفاده از روش MIC در تعیین دوز مناسب آنتی بیوتیک، بیان آنتی بیوتیک های سینرژیک و ESBL، افزایش ایمنی در آزمایشگاه و کاهش زباله های خطرناک اشاره کرد.