تمدید لوح کیفیت آزمایشگاه تشخیص طبی حسینی نسب
لوح کیفیت آزمایشگاه حسینی نسب، به عنوان اولین دارنده ی لوح کیفیت در غرب کشور، برای دومین سال پیاپی تمدید شد.                                                  
آزمایشگاه تشخیص طبی حسینی نسب اولین دارنده ی لوح کیفیت از آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در غرب کشور، در راستای اجرای استاندارهای جهانی مرتبط با اصول ملزم به رعایت در آزمایشگاه، موفق به تمدید لوح کیفیت خود شد. 
در حال حاضر تعداد معدودی از آزمایشگاه ها در سطح کشور موفق به اجرایی کردن کلیه این استانداردها و اخذ لوح کیفیت شده اند.برای کسب اطلاع بیشتر پیرامون لوح کیفیت به لینک زیر مراجعه نمایید: 
لوح کیفیت